Λένα Πλάτωνος ‎- Γκάλοπ / Dark Entries ‎- DE-086
  • Λένα Πλάτωνος ‎- Γκάλοπ / Dark Entries ‎- DE-086
Λένα Πλάτωνος
Γκάλοπ
Dark Entries - DE-086 - 12"
Λένα Πλάτωνος ‎- Γκάλοπ / Dark Entries ‎- DE-086 - is currently on backorder. You may still purchase now though and we'll ship as soon as more become available.
Λένα Πλάτωνος (Lena Platonos) is a Greek musician, pianist and music composer. One of the pioneers in the Greek electronic music scene of the 1980s, she remains active until today. Lena was born on the island of Crete and grew up in Athens. She began learning how to play the piano at the age of two and became a professional pianist before turning eighteen. Soon afterwards, she received a scholarship and studied in Vienna and Berlin where she was exposed to jazz, rock and Middle Eastern music. She permanently returned to Greece in the late 70’s and began working with the Hellenic Broadcasting Corporation. Her debut album was released in 1981 and marked a innovative change in Greek music by featuring the strong use of synthesizers, which Platonos had begun to experiment with.